Εκπαιδευτικο Υλικο

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος PINC αποτελείται από τέσσερις οδηγούς για φοιτητές Αθλητικών Επιστημών και επιστημών Εκπαίδευσης:

Τον Γενικό Οδηγό Συμπερίληψης στην Εκπαίδευση

ο οποίος παρέχει στους φοιτητές μια βαθιά κατανόηση της βασικής γνώσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Τον Θεωρητικό Οδηγό για το Παιχνίδι και το παιχνίδι ως παράγοντας διευκόλυνσης της συμπερίληψης

ο οποίος εισάγει τους φοιτητές στη σημασία του παιχνιδιού και στον σχεδιασμό και αξιολόγηση παιχνιδιών για όλους.

Τον Πρακτικό Οδηγό για το Παιχνίδι

ο οποίος παρέχει πρακτικές οδηγίες για την προσαρμογή παιχνιδιών για χρήση στο σχολείο και σε χώρους αναψυχής.

Τον Οδηγό σύνδεσης με την Εκπαιδευτική Κοινότητα

ο οποίος παρουσιάζει στρατηγικές για τη δημιουργία στενών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, των οικογενειών και των τοπικών κοινοτήτων με στόχο την προώθηση αξιών και πρακτικών συμπερίληψης.

Ο Οδηγός για τους Εκπαιδευτές των φοιτητών που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα PINC.

Ο Οδηγός για τους Εκπαιδευτές

προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό και τις μεθόδους διδασκαλίας για τη διδασκαλία του προγράμματος PINC και αποτελείται από 3 ενότητες που σχετίζονται με τους Οδηγούς 1, 2, 3 και 4. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 3 τύπους υλικού:

Know more!

Κάνε κλικ εδώ για να δεις νέα σχετικά με το πρόγραμμα!