Εκπαιδευτικο Υλικο

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος PINC αποτελείται από δύο θεωρητικούς οδηγούς για φοιτητές Αθλητικών Επιστημών:

Γενικός Οδηγός Συμπερίληψης στην Εκπαίδευση

ο οποίος παρέχει στους φοιτητές μια βαθιά κατανόηση της βασικής γνώσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Θεωρητικός Οδηγός για το Παιχνίδι ως μέσο Συμπερίληψης

ο οποίος εισάγει τους φοιτητές στη σημασία του παιχνιδιού και στον σχεδιασμό και αξιολόγηση παιχνιδιών για όλους.

  Δύο πρακτικούς οδηγούς για φοιτητές Αθλητικών Επιστημών:

  Πρακτικός Οδηγός Παιχνιδιών

  ο οποίος παρέχει πρακτικές οδηγίες για την προσαρμογή παιχνιδιών για χρήση στο σχολείο και σε χώρους αναψυχής.

  Οδηγός σύνδεσης με την Εκπαιδευτική Κοινότητα

  ο οποίος παρουσιάζει στρατηγικές για τη δημιουργία στενών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, των οικογενειών και των τοπικών κοινοτήτων με στόχο την προώθηση αξιών και πρακτικών συμπερίληψης.

  Και έναν Οδηγό για τους Εκπαιδευτές των φοιτητών που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα PINC:

  Και έναν Οδηγό για τους Εκπαιδευτές

  Το εγχειρίδιο αυτό προσφέρει μια γενική εισαγωγή στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος και στις μεθόδους διδασκαλίας του.

  Know more!

  Κάνε κλικ εδώ για να δεις νέα σχετικά με το πρόγραμμα!