Σχετικα Με Το Προγραμμα

Οι φοιτητές αθλητικών επιστημών, μετά την αποφοίτησή τους, συχνά εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε αθλητικές ακαδημίες ή σε χώρους αναψυχής. Σε αυτούς τους χώρους εργασίας είναι πολύ πιθανό να έρθουν σε επαφή με άτομα με αναπηρία και επομένως θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν προσαρμογές με στόχο τη συμπερίληψη αυτών των ατόμων στα προγράμματα που θα εφαρμόσουν .

Στόχος του προγράμματος PINC είναι η εκπαίδευση φοιτητών αθλητικών επιστημών και η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους αλλά και της αυτο-πεποίθησης και της ευαισθησίας τους σε θέματα συμπερίληψης σε χώρους άσκησης, φυσικής δραστηριότητας και σχολικής φυσικής αγωγής. Μέσω του προγράμματος PINC οι φοιτητές αθλητικών επιστημών θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση και τη σημασία του παιχνιδιού ως μέσο συμπερίληψης. 

Παράλληλα, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση πρακτικών εφαρμογών που περιλαμβάνουν: 

  1. ποικιλία παιχνιδιών και οδηγιών προσαρμογής τους ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή όλων και 
  2. στρατηγικές ενίσχυσης της συμπερίληψης για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, γονείς, οργανισμούς, πανεπιστήμια, τοπικές αρχές).

Το ακαδημαϊκό προσωπικό των πανεπιστημίων των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα PINC θα εφαρμόσουν πιλοτικά το εκπαιδευτικό υλικό σε φοιτητές τους και θα το αξιολογήσουν. Η προσπάθειά τους αυτή θα υποστηριχθεί από τον Οδηγό για τους Εκπαιδευτές που προσφέρει μια γενική εισαγωγή στο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος και στις μεθόδους διδασκαλίας του.

Know more!

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα εκπαίδευσης του PINC