Zdroje

Tréninkový program PINC se skládá ze dvou teoretických příruček pro studenty pedagogických a tělovýchovných oborů:

Obecný průvodce inkluzivními procesy ve vzdělávání

poskytnout studentům hluboké porozumění základům inkluzivního vzdělávání citlivě zaměřeného na děti se zdravotním postižením.

Teoretický průvodce hrou a hra jako inkluzivní facilitátor

seznámení studentů s významem hry a se základy designu, metodiky a hodnocení her pro všechny.

Praktický průvodce aktivními hrami a úpravami

které upřednostňují přístupnost obsahující praktické zdroje a tipy pro přizpůsobení her, které lze hrát na školních dvorech a v jiných rekreačních prostředích;

Průvodce vedoucího vzdělávací komunity

prezentace strategií pro vybudování silných partnerství mezi školou, rodinami a místní komunitou za účelem systematické podpory inkluzivních postupů a hodnot.

Příručka pro vysokoškolské učitele a lektory, kteří mají zájem o školení PINC pro své studenty:

Průvodce vedoucího vzdělávací komunity

Tato příručka poskytuje celkový úvod ke zdrojům PINC a didaktice.

Vědět více!

Kliknutím sem zobrazíte naše novinky o vývoji projektu!