Το παιχνίδι αποτελεί βασικό δικαίωμα του παιδιού και συμβάλει στη σωματική, πνευματική και κοινωνική του ανάπτυξη. Επομένως, η προώθηση του παιχνιδιού για όλους στα σχολεία και στα αθλήματα αποτελεί σημαντικό βήμα για τη συμπερίληψη και τη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία.

Το πρόγραμμα PINC σχεδιάζει και αναπτύσσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για φοιτητές αθλητικών επιστημών ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν ευκαιρίες για παιχνίδι για όλα τα παιδιά.

About Inclusive Playgrounds

Resources

Resources

News

News

Partners

Partners

Εκπαιδευτικο Υλικο

The PINC training programme consists of two theoretical guides for students of Education and Sports Sciences…

Νέα

In this section you will find all project updates.

Οι εταίροι

The PINC project is implemented by 7 partner organisations from 5 countries.