O projektu

Studenti pedagogických nebo tělovýchovných oborů obvykle nacházejí uplatnění jako učitelé na základních a středních školách, nebo jako pracovníci v oblasti volného času ve sportovních klubech nebo sdruženích. Ve všech těchto oblastech se setkají s dětmi s postižením a budou zodpovědní za zajištění nezbytných úprav ve prospěch rozmanitosti a začlenění všech dětí. Vysokoškolské osnovy pro vzdělávání v evropských zemích zatím dostatečně neřeší začlenění do prostředí pohybových aktivit a her.

Projekt PINC navrhuje a rozvíjí komplexní vzdělávací program pro budoucí učitele, který jim poskytuje dovednosti potřebné k vytvoření aktivního herního prostředí pro všechny děti. Díky vzdělávacímu programu PINC získají studenti pedagogických a tělovýchovných oborů široké teoretické znalosti o inkluzivních procesech ve vzdělávání a o důležitosti hry jako zprostředkovateli inkluze.

Součástí programu jsou také části programu, které budou obsahovat příručky pro studenty:

  1. o různých aktivních hrách a o tom, jak je lze přizpůsobit, aby byla zajištěna účast dětí se zdravotním postižením
  2. o strategiích systematicky podporovat začlenění v celé vzdělávací komunitě (včetně studentů, učitelů, rodičů, vlád, sdružení a dalších organizací).

Akademičtí pracovníci partnerských univerzit PINC ve Španělsku, Belgii, České republice, Řecku a Itálii otestují vzdělávací program se svými studenty. Pro jejich podporu tento Průvodce pro učitele nastíní celkové zdroje a didaktiku PINC.

Vědět více!

Zjistěte více o tréninkovém programu PINC zde!