Hra je základním právem dítěte a je nezbytná pro pozitivní fyzický, intelektuální a sociální rozvoj dětí. Z tohoto důvodu je podpora inkluzivních herních příležitostí důležitým krokem k začlenění dětí se zdravotním postižením do škol, sportovních klubů a asociací. Dostupnost zábavných okamžiků během školních přestávek a volnočasových aktivit po škole se zatím dostává omezené pozornosti.

Projekt PINC řeší tuto mezeru a vyvíjí cílený vzdělávací program týkající se inkluzivních hřišť pro budoucí učitele.

About Inclusive Playgrounds

Resources

Resources

News

News

Partners

Partners

Resources

The PINC training programme consists of two theoretical guides for students of Education and Sports Sciences…

NEWS

In this section you will find all project updates.

Partners

The PINC project is implemented by 7 partner organisations from 5 countries.