News

What is next?

What is next?

The PINC project was completed in March 2023, when the final meeting of all project partners took place at the Faculty of Physical Culture, Palacký University in Olomouc. During the meeting partners shared their information about national multiplier events and...

Sneak peek on our Training Guides on Inclusive Play

Sneak peek on our Training Guides on Inclusive Play

"Play is very important in a child's life, no one should be excluded and we must protect this right of childhood" – so the conclusion of one of the students participating at the PINC pilot training in Spain. We have now almost completed our review of the training...

Improving our training materials

Improving our training materials

At the PINC meeting in Palermo on 28/29 June 2022 finally all partners met in presence! A perfect occasion to review in detail the experiences of the PINC pilot training courses in Spain, Czech Republic, Italy and Greece. Our meeting was also the starting point for...

Testing our training course on inclusive play

Testing our training course on inclusive play

“It was very important that we learnt about inclusion through specific case studies” (feedback from a Greek student) A milestone of our project has been concluded: we have tested our new training materials on inclusive play with our main target groups, students of...

On the way to completing our Students’ Guides

On the way to completing our Students’ Guides

Our four students' guides on inclusive education, facilitation of inclusive play and inclusive communities are nearing their completion! No wonder that PINC partners were in a great mood during their partners' meeting on 29/30 November. For the first time at least...

PINC project presented in a book on Good Inclusive Practices

PINC project presented in a book on Good Inclusive Practices

The University of Murcia, on Friday 3rd December 2021, published the book “Buenas prácticas inclusivas en recreos y deporte en edad escolar” (Good inclusive practices in recreation and sports at school age), which brings together the direct experience of professionals...

Setkání ohledně pokroku o školicích příručkách

Setkání ohledně pokroku o školicích příručkách

Naše třetí setkání partnerů PINC dne 9. července 2020: Partneři PINC jsou nyní na cestě k dokončení návrhů školicích příruček o inkluzivní hře, aktivních hrách pro všechny. Diskutovali jsme o otázkách typu: Jaký je současný stav inkluzivního vzdělávání v zemích EU?...

Inkluzivní vzdělávání a hra – první produkty ve výrobě

Inkluzivní vzdělávání a hra – první produkty ve výrobě

„Hrajte si“ a „Začlenění“ - úplná realizace těchto dvou základních práv pro všechny děti je základem projektu PINC. Úmluva OSN o právech dětí ve skutečnosti uvádí: „Každé dítě má právo hrát si“. A Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením požaduje, aby státy...

Vědět více!

Zjistěte více o tréninkovém programu PINC zde!