Partneři

Projekt PINC realizuje 7 partnerských organizací z 5 zemí:

University of Murcia

Španělsko

University of Murcia (UM) is a one-hundred-year-old institution that traces its origins back to the thirteenth century and is a reference centre for higher education in the Region of Murcia (Southeastern Spain). UM is a public comprehensive university teaching 32,700 students on 5 campuses and has, moreover, a strong international vocation; it embraces diversity and is committed to quality education and innovation: 16 faculties, 3 university schools, 6 professional schools, 7 research institutes. Among its main objectives are the creation, development and research into science, technology and culture through study and research and the transmission of such knowledge through education. The Faculty of Physical Activity and Sports Sciences is located in San Javier and assumes the mission of increasing knowledge, thanks to its research activity, and to train qualified professionals to have an impact on an active and healthy society.

Kontakt:

Olga Rodríguez Ferrán, olga.rodriguez@um.es

www.um.es

AP University College of Applied Sciences and Arts Antwerp

Belgie

Jako Univerzita aplikovaných věd a umění je AP více než vysokoškolská instituce. AP je učící se metropole, obohacující talent, zesilující odhodlání a rozšiřující pohled studentů na svět. Prostřednictvím nadšených učitelů, progresivního obsahu, přímé upřímné orientace a maximální interakce s odborností AP zajišťuje, aby všichni studenti mohli plně využít svůj potenciál. Oddělení zdravotnictví a sociální péče má 15letou historii podpory inkluze v Belgii i v zahraničí. Provozují studijní centrum (ISOS), které podporuje začlenění do několika oblastí života. Prostřednictvím výzkumu, projektů, studijních programů a školení v oblasti vzdělávání, volného času, zaměstnanosti a péče jsou privilegovaným partnerem pro praxi a politiku při budování inkluzivní společnosti.

Kontakty:

Bart Hofman, bart.hofman@ap.be

Beno Schraepen, beno.schraepen@ap.be

www.ap.be

Univerzita Palackého v Olomouci

Česká republika

Univerzita Palackého v Olomouci, založená v roce 1573, je druhou nejstarší univerzitou v České republice (po Univerzitě Karlově v Praze). Fakulta tělesné kultury je její druhou nejmladší fakultou (založena v roce 1991). Fakulta poskytuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy související se sportem, pohybovou aktivitou, aktivním životním stylem a pohybem a zdravím člověka. Studentů je více než dva tisíce, v denním i kombinovaném studiu a v certifikovaných a celoživotních studijních programech. Za několik desítek let své existence se fakulta stala nejlepší ze sportovních fakult v České republice díky vynikajícím výsledkům ve výzkumu a publikování, jakož i v internacionalizaci a v hodnocení svých studentů (soutěž „Fakulta roku/ Sportovní“).

Kontakt:

Jana Tomišková, jana.tomiskova@upol.cz

www.upol.cz

ONCE Foundation

Španělsko

Fundación ONCE byl založen a uveden do společnosti v září 1988 jako nástroj spolupráce a solidarity španělských nevidomých vůči jiným kolektivům lidí se zdravotním postižením za účelem zlepšení jejich životních podmínek. Naším hlavním cílem je zavést programy odborného vzdělávání a zaměstnání v oblasti sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a podpora univerzální přístupnosti prostřednictvím vytváření univerzálně přístupných prostředí, produktů a služeb. Fundación ONCE je jedním z hlavních španělských sociálních subjektů v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením a v jeho správní radě jsou zastoupeny všechny španělské veřejné subjekty související se zdravotním postižením. Správní rada Fundación Once také zahrnuje CERMI (Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad – Španělský výbor zástupců osob se zdravotním postižením), platformu, která sdružuje hlavní organizace zdravotně postižených ve Španělsku, z nichž mnohé jsou specifické do jedné autonomní komunity, sdružující více než 3 000 sdružení a subjektů, které představují 3,8 milionu lidí se zdravotním postižením a jejich rodin, které ve Španělsku existují.

Kontakt:

Isabel Martínez Lozano, imartinez@fundaciononce.es

www.fundaciononce.es

Univerzita v Palermu

Itálie

Univerzita v Palermu (Università degli Studi di Palermo-UNIPA) je uznávanou veřejnou akademickou institucí na středozápadní Sicílii. Katedra psychologie, pedagogické vědy a lidského pohybu (SPPEFF) byla založena v roce 1987. Katedra nabízí čtyři bakalářské studijní obory související s výše uvedenými oblastmi, sedm magisterských studijních oborů, čtyři vysokoškolské magisterské a jeden mezinárodní doktorský program, podpora zdraví a kognitivní vědy. Tento doktorský program úspěšně běží třetím rokem a přitahuje pozornost mnoha evropských i zahraničních studentů. Zaměstnanci katedry tvoří 77 výzkumných pracovníků, 11 administrativních osob a více než 25 spolupracovníků na částečný úvazek. Oddělení má na starosti 4 laboratoře a 16 učeben.

Kontakt:

Marianna Alesi, marianna.alesi@unipa.it

www.unipa.it

Univerzita v Thesálii

Řecko

Univerzita v Thesálii, s 37 katedrami a 8 školami, je univerzitou s vlastní identitou a s významným postavením v našem národním vzdělávacím systému. UTH poskytuje vysokoškolské a postgraduální programy a mimoškolní moduly v konkrétních oblastech výzkumu a podnikání. Hlavním posláním UTH je podpora vědeckých znalostí a přispívá ke kulturnímu a ekonomickému rozvoji místní komunity a širší společnosti. Je známá pro své vynikající výzkumné výsledky a vynikající vědecké úspěchy. Členové akademického a výzkumného personálu se účastní evropských výzkumných sítí a řady inovativních výzkumných projektů v ES.

Kontakt:

Athanasios Kolovelonis, akolov@pe.uth.gr

www.uth.gr

CESIE

Itálie

CESIE je evropské centrum studií a iniciativ pro rozvoj kulturních, rekreačních, sociálních, vzdělávacích, ekonomických a výzkumných iniciativ bez lukrativních účelů. CESIE přispívá prostřednictvím aktivní účasti lidí, občanské společnosti a institucí k podpoře růstu a rozvoje, přičemž si vždy cení rozmanitosti. Inspirováni prací a životem Danila Dolciho zaměřujeme naše akce na výzkum sociálních potřeb a výzev a používání inovativních přístupů k učení. Tímto způsobem CESIE aktivně propojuje výzkum s akcí pomocí formálních a neformálních přístupů k učení.

Kontakt:

Dorothea Urban, dorothea.urban@cesie.org

cesie.org