Over het project

Studenten van lerarenopleidingen, sociale opleidingen of sportrichtingen vinden gewoonlijk werk als leerkracht in het basis- en middelbaar onderwijs of als begeleider voor vrijetijdsbesteding en recreatie in verenigingen, jeugdwerkingen of sportclubs. Binnen al deze contexten kunnen zij kinderen met een beperking ontmoeten, en zij zullen verantwoordelijk zijn voor de nodige aanpassingen om tegemoet te komen aan de diversiteit en de inclusie van alle kinderen bevorderen. Tot nu toe wordt in de universitaire curricula van lerarenopleidingen, sociale opleidingen of sportrichtingen in Europese landen onvoldoende aandacht besteed aan inclusie in spel- en sportomgevingen.

Het PINC-project ontwerpt en ontwikkelt een uitgebreid opleidingsprogramma voor toekomstige leerkrachten en (sport)begeleiders, dat hun de vaardigheden bijbrengt nodig om actief spel/spelen voor alle kinderen mogelijk te maken. Dankzij het PINC-opleidingsprogramma verwerven studenten een breed theoretisch inzicht in inclusieve processen in het onderwijs en in het belang van spel als een facilitator van inclusie in de samenleving.

Praktische hulpmiddelen maken ook deel uit van het programma, ze zullen hands-on begeleiding voor studenten bevatten

  1. over een verscheidenheid van actieve spelen en hoe ze kunnen worden aangepast om de deelname van kinderen met een handicap te garanderen, en
  2. over strategieën om systematisch inclusie te bevorderen in de hele (onderwijs)gemeenschap (met inbegrip van studenten, faculteit, ouders, overheden, verenigingen en andere organisaties).

Het academisch personeel van de PINC-partneruniversiteiten in Spanje, België, Republiek Tsjechië, Griekenland en Italië zal het opleidingsprogramma met hun studenten uittesten. Ter ondersteuning zal een Gids voor Docenten de algemene PINC-middelen en -didactiek schetsen.

Read more

Meer informatie over het PINC-opleidingsprogramma vindt u hier