Partners

Het PINC-project wordt uitgevoerd door 7 partnerorganisaties uit 5 landen:

University of Murcia

Spain

De Universiteit van Murcia (UM) is een honderd jaar oude instelling die haar oorsprong vindt in de dertiende eeuw en een referentiecentrum voor hoger onderwijs is in de regio Murcia (Zuidoost-Spanje). De UM is een openbare universiteit die les geeft aan 32.700 studenten op 5 campussen en met een sterke internationale roeping; ze omarmt diversiteit en zet zich in voor kwaliteitsonderwijs en innovatie: 16 faculteiten, 3 universitaire scholen, 6 professionele scholen, 7 onderzoeksinstituten. Tot haar belangrijkste doelstellingen behoren het creëren, ontwikkelen en onderzoeken van wetenschap, technologie en cultuur door middel van studie en onderzoek en het overdragen van deze kennis via onderwijs. De Faculteit voor Fysieke Activiteit en Sportwetenschappen is gevestigd in San Javier en heeft als missie om, dankzij haar onderzoeksactiviteiten, de kennis te vergroten en gekwalificeerde professionals op te leiden die een impact hebben op een actieve en gezonde samenleving.

Contact:

Olga Rodríguez Ferrán, olga.rodriguez@um.es

www.um.es

AP University College of Applied Sciences and Arts Antwerp

Belgium

Als Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen en Kunsten is AP meer dan een instelling voor hoger onderwijs. AP is een leermetropool, een verrijker van talent, een versterker van betrokkenheid en een verruimer van het wereldbeeld van studenten. Door enthousiaste docenten, vooruitstrevende inhoud, directe integere oriëntatie en maximale interactie met expertise zorgt AP ervoor dat alle studenten hun potentieel ten volle kunnen ontplooien. Het departement Gezondheid en Welzijn heeft een 15-jarige geschiedenis in het ondersteunen van inclusie in binnen- en buitenland. Zij leiden een studiecentrum (ISOS) dat inclusie in verschillende levensdomeinen ondersteunt. Via onderzoek, projecten, studieprogramma’s en opleidingen op het vlak van onderwijs, vrije tijd, tewerkstelling en zorg, zijn ze een bevoorrechte partner voor praktijk en beleid bij het bouwen aan een inclusieve samenleving.

Contacts:

Bart Hofman, bart.hofman@ap.be

Beno Schraepen, beno.schraepen@ap.be

www.ap.be

Palacký University Olomouc

Czech Republic

De Palacký Universiteit Olomouc, opgericht in 1573, is de op één na oudste universiteit in de Republiek Tsjechië (na de Karlsuniversiteit in Praag). De Faculteit voor Fysieke Cultuur is de op één na jongste faculteit (opgericht in 1991). De faculteit biedt bachelor-, master- en doctoraatsopleidingen op het gebied van sport, lichaamsbeweging, actieve levensstijl, en menselijke beweging en gezondheid. Het aantal studenten bedraagt meer dan tweeduizend, in voltijd- en deeltijdstudies en in gecertificeerde programma’s en programma’s voor levenslangleren. In de loop van de decennia van haar bestaan is de faculteit uitgegroeid tot de beste van de sportfaculteiten in de Republiek Tsjechië dankzij uitstekende resultaten in onderzoek en publicaties, evenals in internationalisering en in de evaluatie van haar studenten (competitie “Faculteit van het Jaar/Sport”).

Contact:

Jana Tomišková, jana.tomiskova@upol.cz

www.upol.cz

ONCE Foundation

Spain

Fundación ONCE werd in september 1988 opgericht en gestart als een instrument van samenwerking en solidariteit van de Spaanse blinden met andere groepen mensen met een handicap om hun levensomstandigheden te verbeteren. Ons hoofddoel is het uitvoeren van programma’s van werkgerelateerde training en inclusieve tewerkstelling van mensen met een handicap, en het bevorderen van universele toegankelijkheid door het creëren van universeel toegankelijke omgevingen, producten en diensten. Fundación ONCE is een van de belangrijkste sociale organisaties in Spanje op het gebied van de inclusie van personen met een handicap. Alle Spaanse openbare instellingen die verband houden met handicaps zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van de organisatie. In de Raad van Bestuur van de Fundación Once zit ook CERMI (Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad – Het Spaanse Comité van Vertegenwoordigers van personen met een handicap), een platform dat de belangrijkste organisaties voor personen met een beperking in Spanje verenigt, waarvan vele specifiek zijn voor één autonome gemeenschap, en die meer dan 3.000 verenigingen en organisaties verenigt die de 3,8 miljoen personen met een beperking en hun gezinnen vertegenwoordigen.

Contact:

Isabel Martínez Lozano, imartinez@fundaciononce.es

www.fundaciononce.es

University of Palermo

Italy

De Universiteit van Palermo (Università degli Studi di Palermo – UNIPA) is een erkende openbare academische instelling in het midwesten van Sicilië. Het Departement Psychologie, Pedagogische Wetenschappen en Menselijke Beweging (SPPEFF) werd opgericht in 1987.  De afdeling biedt vier bacheloropleidingen aan, die verband houden met de bovengenoemde gebieden, zeven masteropleidingen, vier universitaire masters en een internationaal doctoraatsprogramma, Gezondheidsbevordering en Cognitieve Wetenschappen. Dit PhD-programma loopt nu al voor het derde jaar en trekt de aandacht van vele Europese en internationale studenten. Het personeel van het departement bestaat uit 77 onderzoekers, 11 administratieve personen en meer dan 25 deeltijdse medewerkers. De afdeling beschikt over 4 laboratoria en 16 onderwijsruimten.

Contact:

Marianna Alesi, marianna.alesi@unipa.it

www.unipa.it

University of Thessaly

Greece

De Universiteit van Thessalië, met 37 afdelingen en 8 scholen, is een universiteit met een eigen identiteit en een prominente positie in het nationale onderwijssysteem. UTH biedt universitaire  en postuniversitaire programma’s en extra-curriculaire modules op specifieke onderzoeks- en bedrijfsgebieden. De belangrijkste missie van de UTH is het bevorderen van wetenschappelijke kennis en het bijdragen aan de culturele en economische ontwikkeling van de lokale gemeenschap en de bredere samenleving. De universiteit staat bekend om haar uitstekende onderzoeksprestaties en opmerkelijke wetenschappelijke prestaties. De leden van het academisch en onderzoekspersoneel nemen deel aan diverse Europese onderzoeksnetwerken en talrijke innovatieve onderzoeksprojecten in de EU.

Contact:

Athanasios Kolovelonis, akolov@pe.uth.gr

www.uth.gr

CESIE

Italy

CESIE is het Europees Centrum voor Studies en Initiatieven voor de ontwikkeling van culturele, recreatieve, sociale, educatieve, economische en onderzoeksinitiatieven, zonder winstoogmerk. CESIE draagt bij, door de actieve deelname van mensen, de burgermaatschappij en instellingen, aan de bevordering van groei en ontwikkeling, altijd met waardering voor diversiteit. Geïnspireerd door het werk en het leven van Danilo Dolci, richten wij onze acties op het onderzoek van sociale behoeften en uitdagingen en het gebruik van innovatieve leerbenaderingen. Op deze manier verbindt CESIE actief onderzoek met actie door het gebruik van formele en informele leerbenaderingen.

Contact:

Dorothea Urban, dorothea.urban@cesie.org

cesie.org