Accessible and inclusive playground - multi-use spinner

Setkání ohledně pokroku o školicích příručkách

Čvc 12, 2021 | News

Naše třetí setkání partnerů PINC dne 9. července 2020: Partneři PINC jsou nyní na cestě k dokončení návrhů školicích příruček o inkluzivní hře, aktivních hrách pro všechny. Diskutovali jsme o otázkách typu: Jaký je současný stav inkluzivního vzdělávání v zemích EU? Jak může hra usnadnit začlenění a jaká je role učitelů ve školních herních prostorách? Jaké osvědčené postupy sociálního začleňování existují v partnerských zemích?

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek budou brzy odhaleny v průvodcích PINC pro studenty pedagogických a tělovýchovných oborů, které budou dokončeny v září. Takže zde na našich webových stránkách a ve zpravodaji, budeme sdílet kousek po kousku, další pohledy na obsah příruček PINC. Po jejich dokončení budou průvodci v praxi testováni v pilotních vzdělávacích aktivitách na partnerských univerzitách ve Španělsku, České republice, Řecku, Belgii a Itálii. Zůstaňte naladěni a sledujte nás také na našich stránkách Facebook a LinkedIn!