Accessible and inclusive playground - multi-use spinner

Mezinárodní kongres o příkladech dobré praxe v inkluzivních postupech

Dub 19, 2021 | News

Se sloganem „El Patio, prostor pro hry a hodnoty“ bylo hlavním cílem první mezinárodního kongresu správných inkluzivních postupů v oblasti rekreace a sportu ve školním věku seznámit se se současným stavem vzdělávací inkluze ve Španělsku i mimo něj. . Zvláštní pozornost byla věnována rekreačnímu prostředí, tělesné výchově a sportu.

Stručně řečeno, byla projednána velmi relevantní témata pro posílení současného vzdělávacího systému a ve prospěch všech vzdělávacích komunit, které jej tvoří, a poskytly četné návrhy organizačního a praktického charakteru na posílení stavby univerzálního designu hry a sportu v dětství.

Na tomto mezinárodním setkání se sešla řada profesionálních odborníků z různých oblastí inkluze, hry a sportu, aby doprovázela rodiny, profesionály a vzdělávací správu, kteří chtějí propagovat školu pro všechny, inkluzivní školu s inkluzivním volným časem, hrou a sportem.

Kongres pořádala 16. a 17. dubna 2021 skupina pro výzkum pohybového systému a sportu na univerzitě v Murcii. Měl hlavní impuls nadace RafaPuede Foundation a Psychopedagogical Cabinet Entramados (Oviedo), kolébky programu Dynamic Playgrounds and Parks .

Zjistěte více o kongresu a zůstaňte informováni o jeho druhém vydání v roce 2022: http://www.playgroundsforinclusion.com/en/