Accessible and inclusive playground - multi-use spinner

Inkluzivní vzdělávání a hra – první produkty ve výrobě

Čvn 2, 2021 | News

„Hrajte si“ a „Začlenění“ – úplná realizace těchto dvou základních práv pro všechny děti je základem projektu PINC. Úmluva OSN o právech dětí ve skutečnosti uvádí: „Každé dítě má právo hrát si“. A Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením požaduje, aby státy „zajistily, aby děti se zdravotním postižením měly stejný přístup jako ostatní děti k účasti na hrách, rekreaci, volnočasových a sportovních aktivitách, včetně těch ve školním systému“

Podrobnou prezentaci těchto práv spolu s představením právních rámců a přístupů k inkluzivnímu vzdělávání v partnerských zemích PINC v současné době připravují partneři. Jak inkluze funguje v praxi? Jaké jsou výzvy a jaké jsou dopady a přínosy začlenění pro rozvoj a učení všech dětí? Tato témata budou popsána v prvním zdroji projektu, Obecné příručce pro studenty o inkluzivních procesech ve vzdělávání. Průvodce bude brzy k dispozici zde – sledujte nás a sledujte také naše aktualizace na Facebooku a LinkedIn!